MÉDIA - PARTNER - MÉDIA

Várjuk annak a jelentősebb látogatottságú webol-dalnak (nyomtatott újságnak) az érdeklődését, amely tervezett filmünk megvalósítását médiapart-neri minőségében segíteni tudná, szeretné.

A kölcsönösségen alapuló együttműködés a partne-rünk részéről az elképzelésünk mind szélesebb kör-ben történő folyamatos bemutatását jelenti.

Társulatunk a film weblapján megjeleníti a partner bannerét, illetve egyeztetett formában lehetőséget biztosít filmkészítés a folyamatainak - bizonyos derűsebb részleteinek - a bemutatására (fotók, riportok, beszámolók, stb.).